ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ - ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ

   • Εγκύκλιος 8/28-5-10 (δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν τη δήλωση και αίτηση εγγραφής στο Δημοτολόγιο, λόγω γέννησης ή φοίτησης σε σχολείο στην Ελλάδα) 
    • Εγκύκλιος 6/07-05-2010 (δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι αλλοδαπών στις δημοτικές εκλογές)
    (τι προηγήθηκε της τροποίησης του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας:
    Σχέδιο Νόμου Υπουργού Εσωτερικών, Αποκ. και Ηλ. Διακ. (πολιτογράφηση 2ης γενιάς μεταναστών κλπ.)
    - Προσχέδιο Νόμου για την Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή στους ΟΤΑ αλλοδαπών και ομογενών (ανακοινώθηκε την 4-2-2010 από τον Υπουργό Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης)
    - Σχέδιο Νόμου που κατατέθηκε την 26-2-2010 στη Βουλή "Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες ρυθμίσεις")

    • Εγκύκλιος 3/10-2-2014 σχετικά με την πολιτογράφηση και την καταδίκη σε ποινή φυλάκισης