ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ - ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ

   • Εγκύκλιος 8/28-5-10 (δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν τη δήλωση και αίτηση εγγραφής στο Δημοτολόγιο, λόγω γέννησης ή φοίτησης σε σχολείο στην Ελλάδα) 
    • Εγκύκλιος 6/07-05-2010 (δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι αλλοδαπών στις δημοτικές εκλογές)
    (τι προηγήθηκε της τροποίησης του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας:
    Σχέδιο Νόμου Υπουργού Εσωτερικών, Αποκ. και Ηλ. Διακ. (πολιτογράφηση 2ης γενιάς μεταναστών κλπ.)
    - Προσχέδιο Νόμου για την Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή στους ΟΤΑ αλλοδαπών και ομογενών (ανακοινώθηκε την 4-2-2010 από τον Υπουργό Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης)
    - Σχέδιο Νόμου που κατατέθηκε την 26-2-2010 στη Βουλή "Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες ρυθμίσεις")

    • Εγκύκλιος 3/10-2-2014 σχετικά με την πολιτογράφηση και την καταδίκη σε ποινή φυλάκισης


    Διεθνής & Κοινοτική Νομοθεσία-Μετανάστευση

    Εθνική Νομοθεσία-Μετανάστευση

    •  Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις (Ν. 4251/2014) - ΝΕΟ*
    • ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ)
    ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΚΛΗΣΗΣ
    Ν. 3386-05 (ΑΡΘΡ0 14)
    εγκύκλιος 34_08
    έγγρ. 18049_29-9-06 (επιστροφή εγγυητικών επιστολών)
    έγγρ. 1619_26-1-07 (επιστροφή εγγυητικών επιστολών)
    έγγρ. 3628_15-2-07 (οδηγίες για διαδικασία μετάκλησης)
    Υ.Α.12311-03-06-08
    Υ.Α.27846-11-12-08
    έγγρ. 11332_29-4-09 (κατάπτωση εγγυητικών επιστολών)
    Υ.Α.17590-02-07-09 
    ΚΥΑ1251412-5-2011 (συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 12311/08 Κ.Υ.Α. (διαδικασία μετάκλησης υπηκόων τρίτων χωρών για εξαρτημένη εργασία)
    Κ.Υ.Α. 5660/190/2012 (ανώτατος αριθμός αδειών διαμονής για εργασία ανά νομό για το έτος 2012)

    ΧΟΡΗΓΗΣΗ & ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
    Ν. 3386-05 (ΑΡΘΡ0 15)
    Κ.Υ.Α. 15055/546 - 25/8/2011 (μείωση αριθμού ενσήμων για ανανέωση άδειας) ΝΕΟ*
    Υ.Α.933-16-01-09 (δικαιολογητικά)
    εγκύκλιος 15_09 (σελ. 23 επ.)
    Υ.Α.1356-21-01-09 (para;a)
    εγκύκλιος 53_07
    εγκύκλιος 30_07
    εγκύκλιος 17_06 (ένσημα στην ανανέωση- τύπος υπολογισμού)
    έγγρ. 19596_25-10-07 (εργασία σε άλλη Περιφέρεια)
    • ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΕΡΓΟΥ (οικοδόμοι, οικιακοί βοηθοί κλπ.)
    εγκύκλιος 53_07
    Υ.Α.933-16-01-09 (δικαιολογητικά)
    Υ.Α.1356-21-01-09 (ένσημα)
    εγκύκλιος 17_06 (ένσημα - τύπος υπολογισμού)
    εγκύκλιος 30_07 (ανανέωση - μεταβολή σκοπού)

    • ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
    Ν. 3386/05 (άρθρα 24-25)
    Υ.Α.933-16-01-09 (δικαιολογητικά)
    εγκύκλιος 15_09
    εγκύκλιος 30_07
    εγκύκλιος 53_07
    Υ.Α.1751-09-02-06 (δήλωση έναρξης-μεταβολής εργασιών)
    Υ.Α.4415-17-03-06 (επαρκείς πόροι)
    • ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ ΜΕ ΥΠΗΚΟΟ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
    ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (VISA)
    Ν. 3386/05 (άρθρα 53,54 και 55)
    Εγγρ. 1897_30-1-07 (διευκρινίσεις)
    εγκύκλιος 15_09
    ΧΟΡΗΓΗΣΗ & ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
    Ν. 3386/05 (άρθρα 56 ΕΩΣ 59)
    Υ.Α.933-16-01-09 (δικαιολογητικά)
    Ν. 3731/2008 (άρθρο 40)
    Π.Δ. 131/2006 (συμμόρφωση στην κοινοτική οδηγία)
    Υ.Α.4415-17-03-06 (επαρκείς πόροι)
    έγγρ. 3592_9-3-07 (επαρκείς πόροι)
    εγκύκλιος 15_09
    Νόμος 3801/09 (Άρθρα 43 έως 45) (δικαίωμα εργασίας χωρίς έγκριση)
    εγκύκλιος 28_09
    εγκύκλιος 30_07
    εγκύκλιος 33_06a (εφαρμογή ΠΔ)
    εγκύκλιος 33_06b
    έγγρ. 18497_20-9-06 (κατάλυμα)
    εγκύκλιος 53_07

    • ΜΕΛΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΑ/ΠΟΛΙΤΗ Ε.Ε.
    Ν. 3386/05 (AΡΘΡA 61 ΕΩΣ 64)
    εγκύκλιος 10_08
    εγκύκλιος 15_09
    Ν. 3731/2008 (άρθρο 45)
    Π.Δ. 106_2007
    Υ.Α.933-16-01-09 (δικαιολογητικά)
    Υ.Α.4415-17-03-06 (επαρκείς πόροι για διατήρηση δικαιώματος διαμονής)
    Κ.Υ.Α. 23443_07-09-2011(Καθορισμός του τύπου άδειας διαμονής που χορηγείται σε υπηκόους τρίτων χωρών, συντρόφους πολίτη της Ε. Ε. ή Έλληνα, με τον οποίο διατηρούν σταθερή σχέση προσηκόντως αποδεδειγμένη) 
    • ΣΠΟΥΔΕΣ
    Ν. 3386/05 (ΑΡΘΡA 28 ΕΩΣ 35)
    Υ.Α.933-16-01-09 (δικαιολογητικά)
    Π.Δ.101-2008
    εγκύκλιος 30_07
    εγκύκλιος 53_07
    εγκύκλιος 54/06
    Υ.Α.4415-17-03-06 (επαρκείς πόροι)
    έγγρ. 23951_6-12-06
    έγγρ. 9835_31-5-06


    • ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
    Ν. 3386/05 (ΑΡΘΡΟ 60)
    Υ.Α.933-16-01-09 (δικαιολογητικά)
    Νόμος 3801/09 (Άρθρα 43 έως 45) (δικαίωμα εργασίας χωρίς έγκριση)
    εγκύκλιος 15_09
    έγγρ. 20310_31-10-06

    • ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥΣ & ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ  
    Ν. 3386/2005 (ά. 44-45 και 46-52 για θύματα trafficking)
    Υ.Α. 21879/30-8-2011 (δικαιολογητικά) ΝΕΟ*


    • ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
    Ν. 3386/05 (ΑΡΘΡΑ 10,12,39,92)
    Υ.Α.933-16-01-09 (δικαιολογητικά)
    εγκύκλιος 15_09
    εγκύκλιος 28/09
    • ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΕΣ
    Ν. 3386/05 (AΡΘΡA 67, 68, 69)
    Π.Δ. 150_2006
    εγκύκλιος 15_09
    εγκύκλιος 30_07
    εγκύκλιος 47/06
    Υ.Α.933-16-01-09 (δικαιολογητικά)
    Υ.Α.999-03-03-08
    Υ.Α.1768-27-01-09
    Υ.Α.16928-17-08-07
    • ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΑΠΕΛΑΣΗ
    Ν. 3386/05 (ΑΡΘΡΑ 76 ΕΩΣ 82)
    εγκύκλιος 21_08 (ένδικα μέσα κατά απορριπτικής απόφασης Περιφέρειας)
    Υ.Α.21535-7-11-06 (καθορισμός τύπου ειδικής βεβαίωσης)
    έγγρ. 871_12-1-07 (συμμόρφωση Διοίκησης στις δικαστικές αποφάσεις)
    έγγρ. 10025_14-5-08 (ανανέωση ειδικής βεβαίωσης)
    παροχή πληροφοριών σε σχέση με τη συμμόρφωση της Διοίκησης
    ΚΥΑ 4000/4/46-α'/2009 (κράτηση και απέλαση)
    Υ.Α. 4000/4/32-ΙΒ - 2006 (κριτήρια εγγραφής στον Κατάλογο Ανεπιθύμητων)
    Υ.Α.
    -->7011/10/58-ΙΔ - 2004 (προθεσμία απάντησης σε αίτηση περί διαγραφής από Ε.Κ.ΑΝ.Α.)
    Γνωμοδότηση 3/2010 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για εγγραφή στον Ε.Κ.ΑΝ.Α και το ΣΠ Σένγκεν. Σχετικό Δελτίο Τύπου
    Ν. 4055/2012, ρυθμίσεις για τη δικαστική απέλαση (ΑΡΘΡΟ 23)
    Ν. 4075/2012, διοικητική απέλαση λόγω κινδύνου για τη δημόσια υγεία
    • ΜΕΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ
    Ν. 3386/05 (ΑΡΘΡ0 21)
    Υ.Α.933-16-01-09 (δικαιολογητικά)

    • ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (Οδηγία 2009/52/ΕΚ) 
    Ν. 4052/2012 (άρθρα 77-94, σελ. 42 επ. όπου και διεκδίκηση οφειλών από τον εργαζόμενο)


    • ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
    Ν. 4071/2012, άρθρα 22-42 Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50 σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης και λοιπές διατάξεις
    Εγκύκλιος 6/2012, Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 5 και 6 του ν. 4018/11 (είσοδος πολιτών τρίτων χωρών για εποχιακή εργασία και αλιεργατών)

    • ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΙΔΡΥΣΗ ΥΠΕΡΕΣΙΩΝ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ
    Ν. 4018/2011 Αναδιάρθρωση του συστήματος αδειοδότησης για τη διαμονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας .
    Εγκύκλιος 12/2012 - Ίδρυση στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις «υπηρεσίες μίας στάσης»
    Εγκύκλιος 41/2012 (διαδικασία επίδοσης απορριπτικών ή αποφάσεων ανάκλησης αδειών διαμονής)
    • ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
    Ν. 4075/2012, διοικητική απέλαση λόγω κινδύνου για τη δημόσια υγεία
    Απόφαση Γ.Υ. 39α-2012, Ρυθμίσεις που αφορούν τον περιορισμό της διάδοσης Λοιμωδών Νοσημάτων.

    • ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
    Ν. 3068/2002 (ΑΡΘΡΟ 15 - Καθ' ύλη αρμοδιότητα στις ακυρωτικές υποθέσεις αλλοδαπών)

    •  ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗ ΒΙΑ
    Π.δ. 132/2012, Σύσταση Τμημάτων και Γραφείων Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας

    Διεθνής Νομοθεσία - Άσυλο

    Εθνική Νομοθεσία-Άσυλο

    • πδ 61/1999 Διαδικασία αναγνώρισης αλλοδαπού πρόσφυγα, ανάκληση αναγνώρισης και απέλαση αυτού, έγκριση εισόδου των μελών της οικογενείας του και ανθρωπιστικό καθεστώς
    • πδ 220/2007 προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/9 ΕΚ σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο
     - Εγκύκλιος 2/2012, Διευκρινήσεις σχετικά με την πρόσβαση στο σύστημα ιατροφαρμακευτικής και νοσηλευτικής περίθαλψης της χώρας σε αλλοδαπούς και ανασφάλιστους
    • πδ 90/2008 Ενσωμάτωση Οδηγίας 2005/85/ΕΚ σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες χορήγησης και ανάκλησης του καθεστώτος του πρόσφυγα
    • πδ 96/2008 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/83/ΕΚ του Συμβουλίου της 29.4.2004 για θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για την αναγνώριση και το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως
    • πδ 81/2009 τροποποιεί το ΠΔ 90/2008, καταργώντας το δεύτερο βαθμό διοικητικής εξέτασης της διαδικασίας ασύλου και ανατίθεται η αποφασιστική αρμοδιότητα εξέτασης αιτημάτων ασύλου στους Διευθυντές των κατά τόπους αστυνομικών διευθύνσεων
    • πδ 114/2010 καταργεί το ΠΔ 81/2009 και αντικαθιστά το 90/2008. Ρυθμίζει εκ νέου τη διαδικασία ασύλου στην Ελλάδα για τη μεταβατική περίοδο μέχρι τη σύσταση της νέας υπηρεσίας ασύλου.
     - Εγκύκλιος Διαταγή σχετικά με το Π.Δ. 114/2010
    • N. 3907/2011 Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής
     - Εγκύκλιος 37/2011 Απόφαση επιστροφής παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών- Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 16 έως και 41 του Ν.3907/2011. ‎ ΝΕΟ*
     - Ν. 4058/2012 (αρ. 18, Τροποποίηση του Ν. 3907/2011)
     - Εγκύκλιος 41/2012 (διαδικασία επίδοσης απορριπτικών ή αποφάσεων ανάκλησης αδειών διαμονής)
    • πδ 116/2012 Τροποποίηση του π.δ.114/2010 - Παράταση της κράτησης αιτούντων άσυλο
    • π.δ. 102/2012 - Οργάνωση και Λειτουργία Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
    • π.δ. 104/2012 - Οργάνωση και Λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
    • π.δ. 113/2013  - Καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης σε αλλοδαπούς και ανιθαγενείς του καθεστώτος του πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2005/85/ΕΚ 
    • π.δ. 141/2013 - Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2011/95/ΕE σχετικά με τις απαιτήσεις για την αναγνώριση και το καθεστώς των αλλοδαπών ή των ανιθαγενών ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, για ένα ενιαίο καθεστώς για τους πρόσφυγες ή για τα άτομα που δικαιούνται επικουρική προστασία και για το περιεχόμενο της παρεχόμενης προστασίας (αναδιατύπωση)
    • Υπουργική Απόφαση Υπ. Υγείας σχετικά με "Πρόγραμμα ιατρικού ελέγχου, ψυχοκοινωνικής διάγνωσης και υποστήριξης και παραπομπής των εισερομένων χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα υπηκόων τρίτων χωρών σε δομές πρώτης υποδοχής" (ΦΕΚ B’ 2745/29-10-2013), όπου περιλαμβάνεται, (άρθρο 6), διαδικασία προσδιορισμού ηλικία